Cabinet Members

SARAH SHAAN

Head Girl
12th- A

BHAVIKA ARORA

Deputy Head-Girl
11th- C

Sports Members

NAVYA JUNEJA

Captain
12th- A

ANANYA YADAV

Vice Captain
11th- A

SIYA KAUSHIK

Middle Captain
8th- B

ANUSHREE KOKHAR

Primary Captain
5th- B

Jyoti House

GAURI MAHESHWARI

Captain
11th- D

SHWETA TYAGI

Vice Captain
10th- B

KRISHIKA JOSHI

Middle School Captain
8th- D

MISHA NARULA

Primary School Captain
5th- C

Shanti House

CHARU KOHLI

Captain
11th- A

MUSKAN

Vice Captain
10th- A

JIYA KUMARI

Middle School Captain
8th- B

MEDHA JOSHI

Primary School Captain
5th- A

Neeti House

KANAK NATH

Captain
11th- C

PHOEBE HOIHMUANKIM

Vice Captain
10th- B

GITANJALI ADITYA

Middle School Captain
8th- A

FIZA KAUSAR

Primary School Captain
5th- B

Shradha House

ANGEL ROSE THOMAS

Captain
11th- C

DIVYA JAIN

Vice Captain
10th- A

ASHVINI ADHIKARI

Middle School Captain
8th- D

CHARVI CHANDHOK

Primary School Captain
5th- D